Zdravotní pojištění psů

Pes je nejlepším přítelem člověka a pro nejlepšího přítele jste jistě ochotni obětovat cokoli, pomocí pojištění se můžete, ale na nečekané výdaje připravit a zajistit tak klid při řešení problémů Vašeho miláčka. Ze zkušeností veterinárních lékařů Vám doporučujeme sjednat nejvyšší limit pojistného plnění s ohledem na plemeno Vašeho psa.

Současná veterinární péče o psa je založena na přímých platbách a v mnoha případech akutních stavů dochází k situaci, kdy pro majitele znamenají náklady na léčení psa závažný zásah do rozpočtu rodiny.

Co zahrnuje pojištění nákladů na léčení?

Účelně a neodkladně vynaložené náklady na veterinární úkony spojené s ošetřením zvířete a jeho léčbou v souvislosti s akutní nemocí nebo úrazem.

Jaké jsou podmínky pro sjednání pojištění?

  • Pojištění lze sjednat pro psa, který dosáhl šest měsíců a nepřekročil věk osmi let.
  • Rozsah pojistných částek se pohybuje od 10 000 Kč do 30 000 Kč s ročním pojistným již od 900 Kč.
  • Lze využít také možnost připojištění odpovědnosti za škodu z držby psa s limitem plnění až do výše 500 000 Kč.
  • Za zvýhodněných podmínek lze pojistit psy Horské služby, psy určené pro osobní asistenci a canisterapii.
  • Pojišťovaný pes je registrován u příslušného orgánu státní nebo obecní správy (evidenční známka).
  • Dojde-li k vyčerpání pojistného limitu v průběhu pojistného roku ke snížení nebo vyčerpání sjednané pojistné částky z důvodu poskytnutého pojistného plnění jednou nebo všemi pojistnými událostmi, je možné pro zbytek pojistného roku obnovit pojistnou částku do původní výše doplacením základního ročního pojistného zvýšeného o přirážku 50%.

 Kolik stojí pojištění psa?

Jezevčík,
stáří 1 rok,
Limit nákladů 30 000 Kč / rok spoluúčast 1 000 Kč
pojistka 3 348 Kč / rok
Jezevčík,
stáří 4 roky,
Limit nákladů 20 000 Kč / rok spoluúčast 1 500 Kč
pojistka 2 520 Kč / rok
Doga,
stáří 6 let,
Limit nákladů 10 000 Kč / rok spoluúčast 2 000 Kč
pojistka 1 500 Kč / rok

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...

Insia ASSISTANCE

Insia pro své klienty připravila vlastní nadstandardní asistenci

Číst dál...

PojistenaFaktura.cz

Naše cílová skupina je zacílena na menší firmy, živnostníky, kteří

Číst dál...
všechny novinky