Nedejte své tržby všanc

Každá firma či podnikatel hledá ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho finančních závazků,

tím usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu či výkyvech ekonomiky.

Pojištění pohledávek je v podstatě finančním nástrojem pro efektivní řízení struktury pohledávek. Smyslem není pouze ochrana pro případ neuhrazení plateb, ale také prostřednictvím průběžného sledování bonity odběratelů a zavedení pravidel pro přidělování úvěrových limitů, možnost preventivně předcházet možným škodám. Náklady na pojištění lze navíc na rozdíl od náhlých obchodních ztrát zakalkulovat, alespoň částečně do ceny výrobků či služeb a přenést tak část nákladů na své odběratele. Vzhledem k tomu, že pohledávky v typické společnosti představují 30 – 50% jejích aktiv, jedná se o významné riziko podnikání, které lze omezit právě prostřednictvím sjednání pojištění pohledávek.Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60,90 dní apod.), které pojištěný dodavatel poskytuje svým odběratelům (v zahraničí i v tuzemsku) při dodávce zboží či služeb.

Průzkumy ukazují, že společnosti nejsou schopny předpovídat většinu rizik, kterým jsou vystaveny.  K nejvyšším ztrátám často dochází i u zákazníků, se kterými měl pojištěný dlouhodobě dobrou obchodní zkušenost, dochází tak ke snížení obezřetnosti a v některých případech může dojít velmi rychle k velké škodě. Jestliže například společnost operuje s 5% ziskem, pak nedobytná 1 miliónová pohledávka vyžaduje 20 miliónů dodatečných prodejů na vyvážení tohoto vlivu. Špatná zkušenost společností s pohledávkami často vede ke snížení úvěrových limitů a tím dochází ke snížení konkurenceschopnosti a snížení množství prostředků na reinvestice.

Pojištění pohledávek naproti tomu může omezit vliv špatných pohledávek a položit základní kámen k aktivnímu a systematickému řízení úvěrových rizik.