Kvalitní životní pojištění musí krýt

zejména vážná rizika, nestačí se nějak pojistit "za 500,-Kč /měsíčně"  a mít pocit,

že jsem zajistil svoje rizika. Stále mnoho pojistek je nastaveno nevhodně a neřeší možné dopady životních situací, které se mohou v našem životě stát.Stále se setkám např, s pojistnou částkou 200.000,-Kč na smrt  u živitele rodiny, což zajistí chod rodiny  na 1 rok. Správná částka na smrt by v tomto případě obsahovat krytí výdajů rodiny na 5 let. Podobně by měl pojištěný postupovat při volbě dalších rizik, jako je invalidita, onemocnění vážnými chorobami, u pracovní neschopnosti  a samozřejmě u pojištění úrazu. Pojištění by mělo krýt pouze rizika a neměli bychom od toho čekat i spoření. Na to jsou jiné finanční instrumenty než pojištění. Ze statistik pojišťoven vyplývá, že nejvíce se češi bojí a pojišťují si pobyt v nemocnici až 74%, pak následuje úrazové pojištění konkrétně pojištění trvalých následků 58%, pak hned v tomto segmentu pojištění pro případ tělesného požkození 48%, a další rizika jako invalidita, pojištění vážných chorob  se pohybuje jen kolem 32%, tedy každá 3-tí smlouva obsahuje tato rizika. A přitom tyto rizika mohou nejvíce ovlivnit kvalitu života pojištěných a jejich rodin, proto každá smlova by měla obsahovat alespoň jedno z těchto důležitých rizik a pojistná částka by měla řešit případný výpadek příjmů na několik let.