Finanční pojištění

Hospodaření firem ohrožuje celá řada nepříjemných situací, jejichž důsledkem je i určitá finanční ztráta, případně nutnost vynaložit mimořádné a neplánované finanční náklady.

V průběhu doby pro mnoho takových rizik vytvořily pojišťovny specializované produkty, které se obvykle souhrnně nazývají „pojištění finančních rizik“.

Pojištění pohledávek

Při pohledu do rozvahy většiny firem lze snadno zjistit, že největší část jejich aktiv tvoří pohledávky za zákazníky, tedy neuhrazené faktury. Pojištění pohledávek poskytuje ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho závazků, usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu.

Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry (odložená platba např. 30, 60 dní apod.), které dodavatel poskytuje svým zákazníkům (v zahraničí i v tuzemsku) při dodávce zboží či služeb.

Pojištění finančních záruk

Ve stavebnictví či strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodavateli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod. Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

Mezi běžné druhy záruk patří:

  • Záruka za nabídku (Bid Bond) se používá jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek
  • Záruka za akontaci (Advance Payment Bond) se používá jako záruka vrácení zálohy v případě platby zákazníka předem
  • Záruka za řádné provedení (Performance Bond) zajišťuje, že dodavatel splní smlouvu o dílo správně a dle dohodnutých podmínek
  • Záruka za vady v záruční době (Maintenance Bond) zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla
  • Záruka za zádržné (Retention Bond) zejména ve stavebnictví je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla
Pojištění stažení výrobku z trhu

Ochrana spotřebitelů je v Evropské Unii, USA a dalších vyspělých zemích na vysoké úrovni.  Státní orgány dohlížející na bezpečnost potravin a průmyslových výrobků jsou proto oprávněny nařídit výrobci stažení výrobku z trhu, a to na jeho náklady.  Každé stahování nebezpečných výrobků spojené s mediálním ohlasem navíc výrazně poškozuje pověst firmy a negativně ovlivňuje i prodej jejich dalších výrobků. 

Rozsáhlé stahování výrobků z trhu zažila již celá řada světových výrobců.  Z tohoto důvodu připravily pojišťovny speciální pojištění nákladů vzniklých se stahováním výrobků z trhu a to jednak pro průmyslové výrobky a dále pro potraviny a léky. To odpovídá i orgánům Evropské Unie, které sledují stahování nepotravinářských výrobků  v systému RAPEX a potravin v systému RASFF.

 

Pojištění zpronevěry

Kriminalita tzv. „bílých límečků“ neboli podvody a zpronevěry ve firmách jsou realitou dnešních dnů. Zejména rozšíření elektronického bankovnictví, kopírovací techniky a počítačově zpracovávaného účetnictví napomáhá snadnému páchání kriminality zaměstnanci. Běžné pojištění majetku pro případ odcizení však tento typ škody vylučuje a je nutné jej uzavřít individuálně.

Přestože mnoho manažerů či majitelů firem téměř bezmezně věří svým zaměstnancům, policejní statistiky jsou neúprosné a dokládají řadu případů zpronevěry ve státní správě, institucích i běžných firmách. Přitom většinou se jedná o dlouholeté zaměstnance, kteří požívají vysoké důvěry svých nadřízených a podvody páchají po několik let. Po jejich odhalení je šance na náhradu škody minimální.

Pojištění právní ochrany

Podnikatelské prostředí je stále složitější, zákony se velmi často mění a zejména pro menší firmy může být obrana jejich oprávněných zájmů v právních sporech nákladnou záležitostí.  Náklady na vedení sporů mohou ve složitějších případech dosáhnout i stovek tisíc korun a řada firem proto velmi zvažuje, zda si vůbec mohou dovolit svá práva hájit.

Spolehlivým řešením může být v takové situaci pojištění právní ochrany, které pojištěnému podnikateli či firmě zajistí úhradu nákladů na právní pomoc (tj. porada, zastupování při soudním řízení apod.).  Pojištění se vztahuje na spory se zákazníky, pracovněprávní spory se zaměstnanci, ale i na některé spory se správními orgány a dalšími obchodními partnery (např. pojišťovnami).